Bạc đồng

Bạc đồng do Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất:

Vật liệu: Đồng hợp kim

Ứng dụng: Dùng cho các máy công nghiệp

Danh mục:
039.653.1280