Trục đồng

Trục đồng do Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất:

Vật liệu: Hợp kim đồng gia công chính xác

Ứng dụng: Dùng cho các máy công nghiệp

039.653.1280