Bánh ray trục cẩu

Bánh ray trục cẩu do Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất:

Vật liệu: Phôi thép nhập khẩu gia công chính xác

Ứng dụng: Dùng cho cẩu ray, cẩu rầm,..

039.653.1280