Buồng rửa cát

Buồng rửa cát do Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất:

Vật liệu: Thép kết cấu cơ khí

Ứng dụng: Dùng cho máy làm cát nhân tạo

039.653.1280