Trục tiện

Trục tiện do Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất:

Vật liệu: Thép hợp kim gia công chính xác

Ứng dụng: Dùng cho các máy công nghiệp nặng

039.653.1280