Chốt các loại

Chốt các loại do Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất:

Vật liệu: Phôi thép nhập khẩu gia công chính xác

Ứng dụng: Dùng cho các máy công nghiệp

039.653.1280