Sản phẩm gia công

Sản phẩm gia công  cơ khí do Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất:

Vật liệu: Thép hợp kim gia công chính xác

Ứng dụng: Dùng cho các máy công nghiệp

039.653.1280