Gối đỡ vòng bi

Gối đỡ vòng bi đúc theo yêu cầu

039.653.1280