Bơm hút cát

Bơm hút cát do Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất:

Vật liệu: Thép hợp kim Mn, thép hợp kim Cr

Ứng dụng: Cho các máy công nghiệp hút cát

Danh mục:
039.653.1280