Neo tàu biển

Neo tàu biển do Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất: 039.653.1280

039.653.1280