Con lăn nghiền liệu

Con Lăn Nghiền Liệu dùng cho nhà máy xi măng 

039.653.1280