Bơm hợp kim

Bơm hợp kim do Công Ty TNHH Cơ Khí Đúc 1-5 sản xuất: 

Vật liệu: Hợp kim Cr tôi ủ chịu mài mòn cao
Ứng dụng: Dùng trong môi trường ăn mòn cao, hóa chất, ….

039.653.1280